Elektronische facturatie bij de bedrijven

Sinds januari 2013 hebben elektronische facturen dezelfde juridische waarde als papier facturen en de federale autoriteiten ondersteunen nog meer elektronische facturering (bron:

software_management_boekhouding_btw_wettelijkverplichtingen

Sinds 1 januari 2018 heeft Frankrijk zijn fraudebestrijdingswetgeving op het gebied van BTW versterkt door het gebruik van gecertificeerde management-, boekhoud- of kassasoftware verplicht te stellen. Wat zijn de gevolgen van deze beslissing ?

Zijn klanten kennen is een belangrijke factor voor succes wanneer het om de ontwikkeling van zijn activiteit gaat. Uw klanten beter serveren et vooral aan uw bedrijf binden vertegenwoordigt een niet te onderschatten concurrentievoordeel.