Een boekhoudprogramma voor kmo's met grote ambities

Een 'kleine en middelgrote onderneming'. Dit soort bedrijven is allesbehalve homogeen; hun structuur hangt af van de personeelsbezetting van mijn bedrijf; ik kan compleet autonoom zijn of afhankelijk zijn van een grote groep. In beide gevallen heb ik nauwkeurige statistieken nodig om prognoses te kunnen maken alsook om effectieve maatregelen te treffen om mijn bedrijfsactiviteit in goede banen te leiden. Ik heb heel precieze logistieke, commerciële en/of boekhoudkundige behoeften en los van het feit of ik 10 of 100 loontrekkenden in dienst heb, moet mijn beheerprogramma in staat zijn om aan elk van hen op een beveiligde en gecontroleerde manier functies toe te wijzen

Met een gerust gemoed en voldoende autonomie groeien

Ik ben intern de traditionele verantwoordelijke voor een maximum aan informatie maar ik doe regelmatig een beroep op mijn boekhouder voor advies en voor de audits.

Het softwareprogramma moet me helpen om mijn sociale doelstelling te halen, wat inhoudt dat het mij alle instrumenten moet aanreiken die nodig zijn voor de continuïteit van mijn activiteit en dit met het oog op het welzijn van iedereen die van mij afhankelijk is.

Use cases

Groothandel in eetwaren

Ik heb een winkel, ik geef advies, ik houd een stock bij van seizoen producten en/of accijnsproducten, ik lever diensten op locatie, mijn klanten zijn zowel particulieren als mensen uit het bedrijfsleven. De voedselveiligheid verplicht mij strikt toe te zien op een volledige traceerbaarheid van alle producten en ik moet voldoen aan alle mogelijke verzoeken van het FAVV.

Corporate

Wij raden u ook aan

Groothandel in textielwaren

Ik heb een winkel, ik geef advies, ik beheer een stock van accessoires en producten per maat, ik doe retouches, mijn klanten bestaan zowel uit particulieren als uit mensen uit het bedrijfsleven.

De getrouwheid van mijn klanten is essentieel voor mij en ik werk met alle mogelijke klantenbindingsinstrumenten.

Personal

Logistiek centrum

Ik ben een dienstverlenend bedrijf dat goederen stockeert en distribueert voor mijn klanten. Ik verzorg de traceerbaarheid, bevestigt de ontvangst van hun producten en zorg voor de verpakking, de etikettering en de verdeling ervan.

Ik heb een logistiek instrument nodig waarin mijn voorraadbeheerders elke goederenstroom moeten kunnen registreren. 

Advanced

Industrie

Ik heb een producerend bedrijf, ik vervaardig producten, heb een voorraad, verkoop en voer projecten uit bij mijn klanten. Ik beheer een voorraad materialen en afgewerkte producten.

Elk van mijn werven moet zowel vooraf als achteraf kunnen worden geanalyseerd. Ik plan de productiefases en elke afdeling moet daarin kunnen worden betrokken. 

Advanced

Wij raden u ook aan

Garage

Ik baat een winkel uit, ik geef advies, ik houd een stock bij van onderdelen die ik direct verkoop of die ik in mijn werkplaats gebruik, ik lever onderhoudsdiensten, ik verkoop voertuigen, ik moet elke transactie documenteren en rekening houden met tal van administratieve elementen, ik leid een team, ik beheer de planning en de financiële situatie is iets waar ik continu aandacht aan moet besteden.

Wij raden u de versie Garage aan van onze editie Corporate, gecombineerd met de module Relaties. 

De optie eBanking kan ook een meerwaarde bieden. 

 

Corporate

Wij raden u ook aan