Waarom is de beheersoftware van Integral echt iets voor u ?

Wij hebben de vragen die het meest gesteld worden als het aankomt op het kiezen van beheerssoftware, voor u gebundeld.

Vindt u geen antwoord op uw vragen in deze lijst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze adviseurs. Hun ervaring, over alle beroepen en sectoren heen, zal een bijzonder nuttig hulpmiddel zijn om de eigenschappen van onze software naar waarde te schatten. 

faq-progiciel gestion

Dit vereist noch een bijzondere server, noch een specifieke database, noch een aangewezen versie : bij een lokaal installatie de informatievolume dat u zult accumuleren hangt slechts af van de volume van de harde schijf. Deze minder belangrijke technische verplichting verdwijnt helemaal bij hosting.

De chat is gratis geïntegreerd in al onze versies. De gedeelde agenda’s maken deel uit van onze module Relaties, die beschikbaar is voor de maandelijkse prijs gaande van 30 naar 50 € ebtw/maand in functie van de gekozen editie.

Vanaf de Corporate editie, kan u de elektronische betalingen van leveranciers verwerken tot bestemming naar een Netbanking of naar Isabel. Vanaf de Advanced editie kan u te meer uw bankuittreksels invoeren in het programma, voor zover dat deze bestanden in het numeriek formaat CODA 2.0 staan.

Buiten de tariefbepaling, beschikt de « Accountant » versie een bijzondere functie genaamd « Gevolmachtigde toegang », die de boekhouder gebruiker van Integral, toelaat zich te verbinden op de hosting van één van zijn klanten, die zelf een lichtere versie van het programma gekozen heeft, maar behoudend de totaliteit van de boekhoud werktuigen.

Jazeker. De functionaliteiten zoals ouderdombalans of financieel verslag zijn toegankelijk bij de Corporate Editie

Ja, de eenvoudigste methode is over te gaan tot de hosting oplossing. Uw gegevens zijn zo toegankelijk voor alle medewerkers die over Internet beschikken, zonder enige geografische verplichting.

Ja . Hiervoor stellen wij de module « Relaties » voor, waarin elke gebruiker het onderwerp van zijn prestaties kan inbrengen, dat aan de administrator vrij staat om te raadplegen.

Jazeker. Vanaf de kleinste editie van het programma kan u een barcodelezer gebruiken aangesloten op uw computer, met usb of op klavierport. Wij stellen eveneens een optie voor dat het gebruik toelaat van draagbare barcodelezers.

Ja, door zijn hosting oplossing. Integral is trouwens een voorloper op dat gebied, want wij pasten deze stockage functionaliteiten en afstandstoegang aan voordat de concurrenten deze oplossing voorstelden.

Ja. Na het inboeken van uw oorspronkelijke inventaris (waarom niet ingevoegd via een .xls bestand), elk logische beweging (verkoopfactuur, leveringsnota, ontvangstbon) heeft een impact op uw stockbeheer, zodat u de goederenstroom op elk ogenblik kunt controleren.

Ja, het abonnementscontract houdt alle bijwerkingen/niveau van het programma in. U beschikt altijd over de laatste beschikbare evoluties.

Zeker niet, het is trouwens één van onze doelstellingen die wij gesteld hebben, door het programma voor te stellen in het kader van een abonnementscontract : u start met een vaste maandelijkse prijs, driemaandelijks gefactureerd, zonder inbreng. Ons aanbod begint aan 30,00€ ebtw/maand.

Natuurlijk. Elk dossier/vennootschap kan naar een hogere editie van het programma evolueren, en van de nieuwe functionaliteiten genieten, zonder hiervoor het programma opnieuw te moeten installeren of uw werkomgeving te wijzigen.

Ja. U moet enkel over een computer beschikken, uitgerust met een lichte Internetverbinding (ADSL)

Voor zelfstandigers en particulieren raden we de Persoonlijke Editie aan. Voor bedrijven waar de managementbehoeften groter zijn, raden we de Corporate-editie aan.

Ja zonder vrees. De volgende cijfers spreken voor zichzelf, voor verkoopfacturen, vanaf de kleinste editie van het programma, hebt u 99 dagboeken ter beschikking die elk 999999 documenten kunnen inhouden.

Ja, de eenvoudigste methode is beroep te doen op onze hosting oplossing. U maakt aldus uw gegevens beschikbaar aan iedere gebruiker, boekhouder of medewerker, die over Internet beschikt, zonder enige geografische verplichting.

Als uw (expert) boekhouder zelf Integral gebruikt, volstaat het eenvoudig de gegevens terug te krijgen, door middel van een backup/restore procedure intern aan het programma, dat hij voor u voorbereid heeft. Anders kan het geheel van uw klanten, leveranciers of eventueel artikelfiches ingevoerd worden in het programma door middel van een .xls bestand (Excel).

Ja zeker, zijn ergonomie en zijn eenvoud laten aan om het even welke gebruiker toe zijn activiteit te beheren, zowel commercieel als administratief. De eenvoudige boeking van uw aankoop en verkoopfacturen, bijvoorbeeld, geeft u onmiddellijk de mogelijkheid uw BTW verklaring elektronisch neer te leggen.